22 iunie 2021

Inițiativa voluntară RUCODEM cu privire la Proiectul privind Eficiența Resurselor Produselor pentru Detergenții de Rufe Pudră – PREP P RO

În spiritul acțiunii concrete pentru un progres continuu în ceea ce privește dezvoltarea durabilă RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți propune lansarea unei noi inițiative voluntare în domeniul consumului durabil pentru detergenții de rufe pudră de uz casnic: Proiect privind Eficiența Resurselor Produselor Pudră în România (Product Resources Efficiency Project Powder Romania) – PREP P RO.

Inițiativa voluntară PREP P RO este similară celor lansate de A.I.S.E. (Asociația internațională pentru Săpunuri, Detergenți și Produse de întreținere – www.aise.eu) în domeniul detergenților de rufe pudră universali utilizați în gospodăriile din Europa.

Acronimul PREP este preluat de RUCODEM în cazul proiectului de inițiativă voluntară PREP P RO descris în Descrierea Proiectului. Astfel, pentru claritate, acronimul complet utilizat în cazul prezentei inițiative voluntare este PREP P RO, unde:

„PREP” - reprezintă acronimul aferent echivalentului în limba engleză pentru „Proiecte privind Eficiența Resurselor Produselor”

„P” - reprezintă „pudră”,

„RO” – reprezintă „România”, ca piață națională aferentă acestui proiect.

Având ca exemplu inițiativele voluntare ale A.I.S.E. în domeniul durabilității („Codul privind Bune Practici de Mediu”, LSP, PREP) și stimulată de impactul pozitiv asupra mediului al „Proiectului privind durabilitatea spălării” (Inițiativa LSP 1 implementată în România în anul 2006), RUCODEM consideră că este oportună continuarea eforturilor extinderii beneficiilor de durabilitate ale acestui tip de inițiative voluntare în domeniul detergenților de rufe, cu impact pozitiv semnificativ asupra mediului.

Prin urmare, RUCODEM propune efectuarea unui nou pas în acest sens prin lansarea unui proiect de inițiativă voluntară cu privire la o categorie de produse cu relevanță încă mare pentru consumatori, și anume detergenții de rufe pudră „universali cu spumare redusă” (Heavy Duty Low Suds - „HDLS”) utilizați în domeniul casnic.

Trebuie precizat că PREP P RO este un proiect de inițiativă voluntară similar proiectului PREP-P3 al A.I.S.E. (al treilea proiect A.I.S.E. de acest tip pentru categoria detergenților de rufe pudră de uz casnic, proiect care s-a desfășurat între 1 iulie 2012 și 30 iunie 2014).

PREP P RO este similar A.I.S.E. PREP-P3 atât în privința obiectivului de mediu urmărit de inițiativa voluntară (continuarea oferirii de beneficii semnificative cu privire la aspecte de durabilitate în domeniul procesului de spălare a rufelor în gospodării), în privința compatibilității cu Carta A.I.S.E. - ca principal cadru de durabilitate și ca „cea mai avansată schemă de durabilitate pentru industrie” a A.I.S.E., precum și în privința modalității și calendarului de implementare a inițiativei voluntare.

Inițiativa voluntară PREP P RO, similară cu A.I.S.E. PREP-P3, este propusă pe baza experienței acumulată de RUCODEM în implementarea inițiativei din 2006, dar și a experienței inițiativelor voluntare A.I.S.E. din celelalte țări europene.

Un astfel de proiect de inițiativă voluntară, implementat în România, pe coordonatele testate la nivel european, poate ajuta în dezvoltarea și încurajarea unor obiceiuri ale consumatorilor din România către modele mai durabile în domeniul spălării rufelor cu detergenți pudră în domeniul casnic. Acest lucru se datorează faptului că o astfel de abordare se poate baza pe și poate beneficia de o campanie de comunicare care poate fi posibilă numai într-un astfel de context.

În conformitate cu spiritul inițiativei voluntare A.I.S.E. PREP-P3 și similar cu aceasta, inițiativa voluntară PREP P RO aspiră să realizeze:

  • În domeniul producției durabile, reducerea impactului asupra mediului al sectorului de detergenți de rufe pudră din România, prin promovarea și încurajarea reducerii substanțelor chimice, a ambalajelor și a energiei utilizate în fabricarea, livrarea și utilizarea produselor, contribuind astfel la obiectivele de durabilitate, cum ar fi reducerea emisiilor de CO2.
  • În domeniul consumului durabil, încurajarea consumatorilor de a optimiza în continuare modul în care utilizează produsele, prin intermediul unei campanii de comunicare adresată consumatorilor. Aceasta va oferi consumatorilor informații importante cu privire la modul în care se poate reduce utilizarea produsului, menținând în același timp nivelul de curățare oferit.

În contextul PREP P RO, ca și în cazul inițiativei A.I.S.E. PREP-P3, companiile participante vor continua să întreprindă acțiuni semnificative de informare și îndrumare a consumatorilor cu privire la produsele compactate și la noile dozaje ale acestora.

Proiectul de inițiativă voluntară se adresează atât produselor de marcă, cât și produselor vândute sub marcă privată (private label). Proiectul este deschis oricărei companii care produce și / sau introduce pe piață, în cadrul geografic definit mai sus, detergenți pudră de rufe HDLS. Astfel, dacă toate celelalte condiții sunt îndeplinite, la proiect pot participa:

  • companiile care sunt active în zona geografică acoperită de proiect;
  • membri și non-membri ai RUCODEM și / sau A.I.S.E.;
  • producători, distribuitori și importatori, dacă este cazul;
  • companiile care sunt înființate în și / sau în afara zonei geografice;
  • companiile care intenționează să intre pe piața din zona geografică cu produse care îndeplinesc cerințele proiectului.

Un tabel detaliat cu etapele principale și condițiile specifice care trebuie urmate este prezentat in Anexa 1 de la Descrierea Proiectului.

Fiecare companie care aderă la inițiativa voluntară PREP P RO se angajează să urmeze condiții specifice concrete în vederea atingerii obiectivelor proiectului de inițiativă voluntară, prezentate in Descrierea Proiectului.

Pentru detalii și exprimarea interesului de a adera la inițiativa voluntară din domeniul detergenților de rufe pudră de uz casnic - PREP P RO, vă rugăm să contactați:

RUCODEM

e-mail: rucodem@rucodem.ro

tel./fax: +40 21 210 8885

persoana de contact: Mihaela Rabu, Director general

- Descrierea Proiectului PREP P RO (în limba română)

- Scrisoarea de Angajament (în limba română)

 

_________________________________

* Așa cum sunt definiți în Anexa VIIB Regulamentului (CE) 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții.